Peter Ničík

Peter Ničík

Volebný obvod 2

Mgr. Ing. Peter Ničík

51 rokov, kulturológ, manažér, ženatý, dve deti.

Pracujem v oblasti kultúry a vzdelávania ako učiteľ dejín kultúry, dramaturg, moderátor, manažér, tvorca, lektor, analytik, autor programov, vízií a stratégií.

práca

Bol som tiež dramaturgom divadla, kníhkupcom (založil som kníhkupectvo ÓM), riaditeľom regionálneho kultúrneho strediska, vychovávateľom v diagnostickom centre, projektovým manažérom detského krízového centra, krajským koordinátorom Fondu sociálneho rozvoja i poradne Pomoc obetiam násilia, dramaturgom a riaditeľom Žilinského literárneho festivalu, vedúcim odboru kultúry Žilinského kraja, redaktorom, školiteľom témy Ako písať projekty. Učil som dejiny umenia a kultúry aj na žilinských gymnáziách či na Žilinskej univerzite – Univerzite tretieho veku.

tvorca

Založil som a viedol Žilinský literárny klub a časopis Harmónia RKS. Bol som lektorom literárnych, žurnalistických, divadelných, hudobných a projektových tvorivých dielní. Autorsky a spoluautorsky som sa podieľal na textoch piesní (Bábkové divadlo v Žiline, Bábkové divadlo v Nitre), knihách (Básne z krajiny Mirandor, Naháňačka áut, Keď ruky rozprávajú, Mačka na mesiaci, Pes na mesiaci…), divadelných hrách (Odkazy kameňa, hliny a papyrusov, Človek putujúci…), CD-ROM-e (Tak pochodujú slony), filmoch (Myšlienky a ľudia v Nadácii Polis…), žilinských festivaloch (divadelný festival Študentská pečať, hudobný festival Gaia, spolupráca na prvých ročníkoch medzinárodného festivalu pre ľudí s postihnutím i bez postihnutia Jašidielňa), sympóziách (duchovné inšpirácie Spamoza), projektoch a koncepciách (Modelové  zariadenie pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, Grantový systém mesta Žilina, Stratégia rozvoja kultúry Žilinského kraja…), plagátoch, mnohých kultúrnych podujatiach a vyše 30 verejných diskusiách o problémoch mesta a mestských komunít.

spolupráca

V súčasnosti spolupracujem s Anglickým gymnáziom v Sučanoch, žilinskou Nadáciou Polis, Krajským kultúrnym strediskom v Žiline, Iuventou Bratislava, Ministerstvom kultúry SR, Univerzitnou knižnicou Žilinskej univerzity, Kníhkupectvom Artforum, Žilinskou univerzitou, Občianskym združením Návrat a ďalšími organizáciami.

občiansky aktivista

Ako občiansky aktivista som sa podieľal na práci (verejné zhromaždenia, protesty, petície, podania, tlačové besedy, sviečková manifestácia, ďalšie podujatia…) a vízii občianskeho združenia Za krajšiu Žilinu, z ktorej sa už mnohé dobré veci v Žiline realizovali. Taktiež som sa podieľal na zorganizovaní niekoľkých komunitných stretnutí, aby sa lepšie poznali ľudia bývajúci v jednom panelákovom vchode.

poslanec

Ctím si hľadanie pravdy a otvorený dialóg. Ponúkam svoje pracovné a poslanecké skúsenosti, životné hodnoty a svoje svedomie v rozhodovaní o veciach verejných. Som aktívnym poslancom MZ od roku 2003 a spoluautorom grantového systému mesta. Podal som viac ako 100 podnetov na sprofesionálnenie činnosti mesta a zníženie korupcie. Za svoje protikorupčné názory som bol dva roky súdený, súd som vyhral.

hodnoty

Mám rád ľudí, slobodu, nadhľad, spiritualitu, úsmev, dejiny, svet kultúry a umenia, svoju rodinu a svoju prácu. Hrám na klavír, gitaru a rád si s ľuďmi spievam. V roku 2009 mi hlasy čitateľov www.sme.sk priniesli prvé miesto v ankete Osobnosť mesta Žilina. Vyskúšal som si v rodine Večerné rodinné čítanie, kedy každý člen rodiny 15 minút pred spaním číta ostatným členom zo svojej obľúbenej knižky.

obľúbená myšlienka

„Najdôležitejším okamihom je vždy ten, ktorý práve prebieha; najpotrebnejším činom je vždy láska“ (majster Eckhart).