Peter Fiabáne

Peter Fiabáne

Volebný obvod 2

O mne

Mgr. Peter Fiabáne

· učiteľ, športový manažér / riaditeľ plaveckej školy Nereus, prezident Klubu plaveckých športov Nereus Žilina

· volebný obvod č. 2 – Hliny V, VI, VII a Bôrik

Som rodený Žilinčan, 27 rokov ženatý s manželkou Annou, s ktorou máme a spoločne sme vychovali dve deti – 26 ročného Michala a 23 ročnú Martinu.

Pôvodným vzdelaním som učiteľ, absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia som niekoľko rokov pôsobil ako učiteľ na základnej škole v Žiline. V roku 1997 som založil Klub plaveckých športov Nereus Žilina, kde pôsobím dodnes ako riaditeľ plaveckej školy a súčasne aj ako prezident klubu. Už 17 rokov sa snažím, aby Žilinčania vedeli plávať, aby im plávanie prinášalo radosť a aby aj prostredníctvom plávania bol ich život kvalitnejší a plnohodnotnejší. V rokoch 2008 – 2012 som bol predsedom Slovenského plaveckého zväzu. Poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline som od roku 2002. Vo voľnom čase aktívne športujem, venujem sa turistike a cykloturistike, úspešne som absolvoval niekoľko maratónov a pretekov v triatlone. Ak mi zostane voľný čas na oddych, tak si rád pozriem dobrý film, alebo prečítam kvalitnú knihu.

Moja obľúbená myšlienka: „V živote nás nestretávajú problémy, ale výzvy.“

Môj volebný program

– dobudovanie parkovacích miest na Hlinách V, VI a VII,

– skľudnenie dopravy v mestskej časti Bôrik, podporiť alternatívne formy dopravy

– revitalizácia parku Ľ. Štúra spojená s protipovodňovými opatreniami na potoku Všivák,

– riešenie križovatky ul. Hlinská a Saleziánska pri OD Billa,

– komplexné riešenie revitalizácie vnútroblokových priestorov, zlepšenie údržby zelene s vyššou frekvenciou kosenia,

– vytvoriť z priestorov základných škôl centrá vzdelanosti a realizácie mimoškolských aktivít

Kontaktné údaje

Peter Fiabáne, Saleziánska 1, 010 01 Žiluna

0903 534 434

fibo@stonline.sk

FB: Peter Fiabáne