Peter Bačinský

Peter Bačinský

Volebný obvod 1

Mám 49 rokov, 2 synov, som lekár neurochirurg vo FNsP Žilina. Od roku 2000 som zástupca primára. Od detstva mám rád prírodu a cestovanie. A svoju prácu, kde som nastúpil náhodou. V roku 1992, kedy som prišiel z vojenskej základnej služby sa otváralo v Žiline nové oddelenie neurochirurgia. O túto prácu nebol záujem, ja som nemal na výber a dnes som rád, že to bolo tak.

Vďaka odbornosti, ktorú vykonávam a učím operovať niektoré špeciálne typy operácií našich a zahraničných lekárov sa mi darí spájať prácu so zábavou. Pokiaľ sa dá, svoje skúsenosti prenášam do svojho spoločenského a pracovného života.

Od roku 2006 som nestraníckym poslancom za Žilinu – staré mesto. V rokoch 2006 -2010 som bol v poslaneckom klube SDKU-DS. Táto spolupráca sa časom ukázala ako zavádzajúca a kontraproduktívna, tak sme vytvorili s ďalšími kolegami skupinku nezávislých poslancov v rámci ktorej sme pracovali v rokoch 2010-2014.

Na základe týchto skúseností – že poslanecký kolektív môže fungovať aj bez straníckej viazanosti – som sa rozhodol kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline pre volebné obdobie 2014–2018.